แม่สุนัขของพี่อ๋อยครบกำหนดคลอดแล้ว ไม่เบ่งลูก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555
แม่สุนัขของพี่อ๋อยชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ถ่ายภาพท้องแก่ใกล้คลอดแม่สุนัขของพี่อ๋อยชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” เป็นแม่สุนัขท้องสาว ในระหว่างที่แม่สุนัขตั้งท้องพี่อ๋อยจะดูแลให้แม่สุนัขมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เนื่องจากพี่อ๋อยต้องไปทำงานนอกบ้านทุกๆ วัน กว่าจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลา 22.00 น. แล้ว พี่อ๋อยจึงต้องทราบวันที่ผสม
แน่นอน จะทำให้สามารถทราบวันและเวลา สำหรับการเตรียมตัวดูแลแม่สุนัขที่จะคลอดได้ค่อนข้างแม่นยำ เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะทำให้
พลาดโอกาสในการคลอดลูกสุนัข หรือเกิดการสูญเสียลูกสุนัขที่กำลังจะคลอดได้แม่สุนัขชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ถ่ายภาพหลังคลอดลูกสุนัขเพศเมีย 1 ตัวแม่สุนัขของพี่อ๋อยชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ได้ครบกำหนดคลอด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ไม่แสดงอาการที่จะบ่งบอก
ให้รับทราบได้เลยว่า กำลังเจ็บท้องจะคลอด เพียงแต่ปากมดลูกเริ่มเปิดอย่างเต็มที่แล้วแม่สุนัขชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ถ่ายภาพหลังคลอดสาเหตุที่ทำให้เกิดการคลอดยากนั้น แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวแม่ และปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูก

การที่แม่สุนัขคลอดลูกไม่ได้นั้น สามารถช่วยเหลือแม่สุนัขได้ โดยใช้ยาช่วยกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกร่วมกับการให้น้ำเกลือ ส่วนอีก
วิธีหนึ่งก็คือ การผ่าตัดทำคลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการคลอดยากว่า มาจากสาเหตุใดร่วมกับสภาพร่างกายของแม่สุนัข

ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวแม่สุนัข

1. แม่สุนัขมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ จึงทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย

2. กล้ามเนื้อมดลูกล้า หรือกล้ามเนื้อมดลูกเฉื่อย หมายถึง กล้ามเนื้อมดลูกไม่มีแรงที่จะบีบเอาตัวลูกสุนัขออกมา สิ่งที่บ่งบอกว่าเกิดจาก
สาเหตุนี้คือ

- เมื่อแม่สุนัขแสดงอาการจะคลอดโดยทั่วไป มักเริ่มมีอาการกระวนกระวาย น้ำนมไหล ภายใน 2 - 3 ชั่วโมงต่อมา ก็ยังไม่คลอดลูก
สุนัขออกมา

- แม่สุนัขกินอาหารได้น้อยมาเป็นเวลาหลายๆ วัน ทำให้พลังงานในร่างกายน้อย หรือไม่ค่อยได้กินอาหารในระหว่างตั้งท้อง ทำให้แม่สุนัข
เมื่อครบกำหนดคลอด แม่สุนัขไม่มีแรงเบ่งลูกหรือมีแรงเบ่งได้น้อย

- แม่สุนัขตั้งท้องในระยะเวลานานเกินไปคือ 67 - 68 วันแล้ว ยังไม่คลอดแม่สุนัขชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ถ่ายภาพหลังคลอดสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อมดลูกล้าหรือกล้ามเนื้อมดลูกเฉื่อยเพราะลูกสุนัขของแม่ชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” เพศเมีย จำนวน 1 ตัว- จำนวนลูกสุนัขในท้องของแม่สุนัขมีน้อยคือ มีลูกเพียงตัวเดียว ส่งผลให้ลูกสุนัขมีขนาดของลำตัวที่ใหญ่มาก ทำให้แรงบีบจากมดลูก
ไม่เพียงพอ หรือจำนวนลูกสุนัขในท้องมีจำนวนหลายตัว เช่น 4 – 5 ตัว ทำให้แม่สุนัขต้องเบ่งคลอดนาน กล้ามเนื้อมดลูกเกิดอาการล้า
และหมดแรงบีบในที่สุด

- แม่สุนัขมีสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ อ่อนเพลียก่อนที่จะคลอดลูก

- แม่สุนัขเบ่งลูกจนมดลูกฉีกขาด ทำให้ลูกในท้องไม่ผ่านกระบวนการคลอดตามปกติ หรือคลอดลูกไม่ออก

- แม่สุนัขกินอาหารที่มีโปรตีนสูงตลอดเวลาที่ตั้งท้อง จนทำให้แม่สุนัขอ้วนมากเกินไป

- แม่สุนัขอายุมากเกินไปในการตั้งท้อง ควรจะได้รับการปลดระวางหรือให้แม่สุนัขได้พักผ่อนแล้ว แต่เจ้าของสุนัขยังต้องการที่จะให้แม่สุนัข
ตั้งท้องต่อไปอีก

- แม่สุนัขไม่ได้รับวิตามินในการบำรุงร่างกายขณะที่ตั้งท้อง ซึ่งแม่สุนัขในบ้านของพี่อ๋อยจะให้กินวิตามินเป็นประจำ

- ภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำ หรือแม่สุนัขมีแคลเซียมไม่เพียงพอลูกสุนัขกินนมจากเต้าของแม่จนอิ่มแล้ว- ช่องเชิงกรานแคบผิดปกติ หรือแม่สุนัขผสมพันธุ์ในขณะที่มีอายุยังน้อยจนเกินไป

- แม่สุนัขมีนิสัยชอบระแวง หรือเกิดความกลัว, ความเครียดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นภาวะทางประสาทที่ผิดปกติ จึงไม่ควรให้แม่สุนัขผสมพันธุ์ลูกสุนัขตัวใหญ่ สมบูรณ์ และแข็งแรงดี คุณภาพของขนลูกสุนัขหนาแน่น ทั้ง ๆ ที่เป็นลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดได้ 1 ชั่วโมง- ส่วนมากแม่สุนัขตัวเล็ก มักจะตั้งท้องลูกเพียง 1 ตัว จึงทำให้ลูกสุนัขมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าปกติ

- แม่สุนัขมีช่องคลอดเล็กกว่าปกติ หรือมีการตีบตันในส่วนของช่องคลอด

- เกิดจากฮอร์โมน

- เกิดจากพันธุกรรมที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ

ปัจจัยที่เกี่ยวกับลูกสุนัขได้แก่ลูกสุนัขของแม่ชื่อ "OIL'S STAR BRIGHT"1. ลูกสุนัขอยู่ในท่าคลอดที่ผิดปกติ ทำให้แม่สุนัขไม่สามารถเบ่งลูกได้ โดยปกติแล้ว ลูกสุนัขจะคลอดในท่าเอาหัวออกก่อน แต่ลูกสุนัข
บางตัวจะคลอดในท่าผิดปกติ เช่น ลำตัวของลูกสุนัขตัวจะไขว้กันเป็นเลข 8 หรือลูกสุนัขอยู่ในท่าขวางช่องท้องและลำตัวของแม่สุนัข
หรือลูกสุนัขนอนหงายเอาท้องขึ้นมา หรือลูกสุนัขเอาเท้า 2 เท้าออกมาก่อนลูกสุนัขของแม่ชื่อ "OIL'S STAR BRIGHT"2. ลำตัวของลูกสุนัขมีขนาดอ้วน หรือใหญ่ผิดปกติ เนื่องจากแม่สุนัขมีจำนวนลูกในท้องเพียงตัวเดียว จึงทำให้ลูกสุนัขที่อยู่ในท้องของแม่
ได้รับสารอาหารจากแม่ในขณะที่ตั้งท้อง มีปริมาณที่มากอยู่เพียงตัวเดียว จึงทำให้ขนาดของลำตัวของลูกสุนัขแน่นอยู่เต็มพื้นที่ในช่องท้อง
ของแม่สุนัข

3. ลูกสุนัขมีกะโหลกใหญ่ หรือมีไหล่กว้างกว่าปกติ

ดังนั้น กระบวนการคลอดของแม่สุนัขจะสำเร็จผลก็ต่อเมื่อ มดลูกทำการบีบรัดตัวและบีบลูกสุนัขให้ผ่านจากช่องคลอดออกมา
แต่แม่สุนัขของพี่อ๋อยชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT” ไม่แสดงอาการในการเบ่งลูกเลย จึงต้องทำการผ่าตัดทำคลอด ทำให้
พบสาเหตุที่ทำให้แม่สุนัขไม่ยอมเบ่งคลอดเพราะ ลูกสุนัขติดอยู่ที่เชิงกรานของแม่สุนัข ซึ่งเป็นท่าในการคลอดของลูกสุนัขที่
ทำให้แม่สุนัขไม่สามารถเบ่งลูกได้ และมีลักษณะรกลอกแล้ว อาจทำให้ลูกสุนัขขาดออกซิเจน อีกทั้งลูกสุนัขได้ขับถ่ายอยู่
ในมดลูกของแม่เต็มไปหมด ถ้าหากแม่สุนัขคลอดล่าช้า อาจทำให้เกิดอันตรายต่อแม่และลูกสุนัขได้ลูกสุนัขของแม่ชื่อ "OIL'S STAR BRIGHT"ในการผ่าตัดทำคลอดของแม่สุนัขชื่อ “OIL’S STAR BRIGHT ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ได้ลูกสุนัขเพศเมีย
จำนวน 1 ตัว มีขนาดของลำตัวใหญ่มาก สมบูรณ์และแข็งแรงดี สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้แก่พี่อ๋อย ที่จะได้ดูแลลูกสุนัข
เพศเมียที่สวยๆ เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่ง